Press

Press Releases

Logo & Images

  • Ai i ka shfrytëzuar mundësitë e pakta që ka pasur dhe ka krijuar shumë mundësi për të tjerët. Është koha që ai të shijoj suksesin. Të tjerët t`i shfrytëzojnë mundësitë e krijuara nga ai.

  • Por nuk ka shumë të pazakonta në jetën e njërit prej biznesmenëve më të suksesshëm në Kosovë dhe rajon. Të pazakonshme janë vetëm guximi i tij dhe përpjekja për të shfrytëzuar mundësitë dhe për të krijuar mundësi për të tjerët.

  • Rrëfimi për Ekrem Llukën është i pazakontë. Për shkak të pritjeve të njerëzve. Për shkak të dramës që rrethon personalitetin e tij, gjë që e bënë mit të kohëve moderne.